Languages Canada’ya Hoşgeldiniz! – Yabancı Dil için Hedef Noktanız

Languages Canada Kanada’nın en önemli dil kurumu olup, Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca’nın her ikisini de temsil etmektedir. Üyelik, derneğin çok sıkı standartlarına uyan ve bunları korumaya söz veren kamu ve özel üye programlarla sınırlıdır.
Uluslararası alanda kabul edilen kalite kontrol planımız etraflı ve çok sıkı olup, müfredat, öğretmen yeterliliği, öğrenci hizmetleri, öğrenciliğe kabul, pazarlama, tanıtım, tesisler ve yönetim alanlarını kapsamaktadır.

Amaç / Misyon / Vizyon bildirgesi

Amaç: Kanada’daki dil eğitimi sektörünün sesi olmak.

Misyon: Kanada’daki nitelikli ve resmen onaylanmış (akredite) İngilizce ve Fransızca dil eğitimini hem ulusal hem de uluslararası ölçekte desteklemek ve geliştirmek.

Vizyon Bildirgesi: Uluslararası alanda kabul edilen bir mükemmellik simgesi olmak ve İngilizce ve Fransızca dillerinde nitelikli eğitim için Kanada’yı bir numaralı hedef noktası olarak temsil etmek.

Languages Canada – Etik Kuralları

Languages Canada’nın bütün üyeleri, üyelikleri gereğince, aşağıda sayılan Etik Kurallara sürekli olarak bağlı kalacaklardır:

Genel Kurallar ve Kanunlar

 • Geçerli bütün kanun ve yönetmeliklerin her zaman izlenmesini sağlamak
 • Okul ve okulun çalışanları ve öğrencileri için gerekli sigortanın yaptırılmasını sağlamak
 • Languages Canada’nın Üyelik Koşullarına bağlı kalmak

Resmi Onay (Akreditasyon)

 • Bir programı işletirken Akreditasyon Standartlarına her zaman bağlı kalmak, bu Standartların düzeyini korumak  ve bunlara saygı göstermek
 • Bütün görevli personelin, öğrenci ve acentaların Languages Canada’nın Akreditasyon Standartları konusunda bilgili olmasını sağlamak

Çeşitlilik

 • Bir programın görevlilerindeki, öğrencilerindeki ve üyelerindeki kültürel ve etnik çeşitliliğin farkına varmak, saygı göstermek ve gelişmesine katkıda bulunmak

Birliktelik

 • Languages Canada’nın ve ona üye programların erdemliliğini ve dürüstlüğünü geliştirmek ve genişçe duyurmak
 • İhtiyaç olduğunda Languages Canada’ya aktif olarak katılmak
 • Languages Canada’yı bencil davranışlarla zor durumda bırakmaktan kaçınmak

Temsilcilik ve Ticaret Uygulamaları

 • Programlar, hizmetler ve akademik beklentiler konusunda daima doğru bilgi vermek
 • Bütün pazarlama ürünlerindeki ve İnternet sitelerindeki içeriklerin kaynaklarını doğru yansıtmak, doğrulanması mümkün olmayan yayın yapmamak ve iddia yayınlamamak
 • Öğrencinin kayıdını yapmadan bütün harçları, iade kuralları da dahil olmak üzere bütün koşulları, önceden duyurmak
 • Kanada’nın göçmenlik kanunlarına sıkı sıkıya uymak ve göçmenlik kanunları dışında faaliyet gösterdiğine inanılan öğrenci ve acentalarla iş yapmayı durdurmak
 • Bütün acentaların ve acenta ürünlerinin programlarınızı, hizmetlerinizi ve koşullarınızı tamamen ve doğru olarak temsil etmesini sağlamak
 • Sadece meşru, nitelikli ve itibarlı acentalarla iş yapmak
 • Programın öğrencilere ve acentalara yaptığı bütün temsilciliklerin ve anlaşmaların gereklerini, hiçbir kısıtlama yapmaksızın, yerine getirmek
 • Diğer programlar, öğrenciler veya acentalar hakkında yanlış ya da yanıltıcı açıklamalar yapmamak
 • Öğrencilere, diğer programlara ve acentalara her zaman adil ve ahlaklı davranmak

Eleştiriler ve Anlaşmazlıklar

 • İstekler, eleştiriler ve şikayetlerle dengeli ve gecikmesiz olarak ilgilenmek
 • Uzlaştırılamayacak anlaşmazlıkları çözmek için son aşamada Languages Canada’nın Anlaşmazlıkları Çözme Yönetmeliğinin kullanılacağının öğrenci ve acentalar tarafından  bilinmesini sağlamak

Okulun Kapanması

 • Languages Canada’ya üye programlardan birinin kapanması durumunda doğacak zararın olabildiğince azaltılması için, etkilenen öğrencinin asıl programıyla eşit değerde ve benzer içerikte, ve Kanada’nın aynı coğrafi bölgesinde alternatif kurs sunarak, etkilenen öğrencilere mümkün olan yerlerde yardım etmek

Kuralların Uygulanması

 • Languages Canada’nın, bir üye programın Etik Kurallara aykırı hareket etme olasılığında şikayetleri makul bir şekilde değerlendirmek ve uzlaştırmak amacıyla tasarlanmış bir Anlaşmazlıkları Çözme Yönetmeliği vardır. Bu ilkelere uyulmaması veya görmezden gelinmesi Languages Canada’nın Anlaşmazlıkları Çözme Yönetmeliği gereğince cezai işlemle sonuçlanabilir. Bu cezalar Languages Canada’dan atılma ve yeniden başvuru için para cezası gibi cezaları içerebilir, ancak cezalar bunlarla sınırlı değildir.